Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết v/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL 38 và QL 38B đoạn từ nút gia...

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Nghị quyết v/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL 38 và QL 38B đoạn từ nút giao cầu yên lệnh với tuyến đường kết nối đến khu vực quy hoạch cảng Yên lệnh thị xã Duy Tiên
Ngày 16/6/2020, HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 33/NQ-UBND v/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL 38 và QL 38B đoạn từ nút giao cầu yên lệnh với tuyến đường kết nối đến khu vực quy hoạch cảng Yên lệnh thị xã Duy Tiên

Tải  Nghị quyết số 33/NQ-UBND v/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL 38 và QL 38B đoạn từ nút giao cầu yên lệnh với tuyến đường kết nối đến khu vực quy hoạch cảng Yên lệnh thị xã Duy Tiên​: ​NQ33.pdf