Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết của HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX tại kỳ họp thứ Hai về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021

Thông tin cần biết  
Nghị quyết của HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX tại kỳ họp thứ Hai về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 19/7/2021, HĐND thị xã Duy Tiên ban hành Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Dưới đây là toàn văn Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND về n​hiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021​​​:Tải tại đây.pdf