Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết của HĐND huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Nghị quyết của HĐND huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019được HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 24/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 7 năm 2019
Tải toàn văn Nghị quyết: 01.pdf
Tin liên quan