Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày hội Đại Đoàn kết Toàn dân tộc tại thôn Ngũ Nội, xã Bạch Thượng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ngày hội Đại Đoàn kết Toàn dân tộc tại thôn Ngũ Nội, xã Bạch Thượng
Ủy ban MTTQ huyện vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Bạch Thượng tổ chức làm điểm Ngày hội Đại Đoàn kết Toàn dân tộc tại thôn Ngũ Nội. Bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo; Ông Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Lực - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng.


Sau khi ôn lại truyền thống 89 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019, phương hướng thực hiện cuộc vận động năm 2020. Thôi Ngũ Nội được sáp nhập từ thôn Giáp Ngũ và Linh Nội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Thôn hiện có 366 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, trong đó gần 100 hộ theo đạo công giáo. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Ngũ Nội tích cực phát triển kinh tế, đưa giống cây trồng, con vật nuôi có năng xuất chất lượng cao vào sản xuất gắn với phát triển ngành nghề dịch vụ, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, thôn còn 1,7% hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì; Phong trào khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh; Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, 100% đường làng ngõ xóm được đổ bê tông tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. ANCT –TTATXH ổn định, các đoàn thể hoạt động hiệu quả. Qua đánh giá toàn thôn có 95% số hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 6 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 cán bộ và nhân dân thôn Ngũ Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, áp dụng có hiệu quả tiến bộ KHKT vào sản xuất; Đổi mới phương thức hoạt động hoạt động của ban công tác mặt trận và các đoàn thể; Tích cực vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, giữ gìn vệ sinh môi trường; Duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, xây dựng và đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài. Phấn đấu có 99% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Ngũ Nội đạt được trong thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng thời đề nghị nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết lương giáo, thi đua phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; Giáo dục con em không mắc tệ nạn xã hội, tích cực trồng, chăm sóc đoạn đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đep, xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc, có nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

Tại ngày hội, 06 gia đình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng trong xây dựng cộng đồng dân cư, Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND huyện tặng quà 5 hộ nghèo, Ban công tác mặt trận thôn cũng phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

 


Thùy Hương