Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã: Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023

Thông tin cần biết  
Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã: Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023
Trong tháng 05 và tháng 06/2023, phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên phối hợp cùng UBND các xã, phường, Hội đoàn thể ủy thác vốn tín dụng chính sách tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023 cho các thành phần là Ban giảm nghèo, cán bộ Hội, đoàn thể các xã, phường; Ban quản lý tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) và các  ông, bà Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố các xã, phường trên địa bàn.

 

Tại các buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai một số nội dung ủy thác theo văn bản thỏa thuận 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2022 giữa Ngân hàng chính sách xã hội với Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt ủy thác cho vay và củng cố nâng cao hoạt động Tổ TK&VV; Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo Hướng dẫn số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH; Hướng dẫn quy trình, phương pháp chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác theo văn bản số 10567/NHCS-TDNN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH; Hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV theo văn bản số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 của Tổng giám đốc NHCSXH; Đánh giá thực trạng hoạt động của Ban giảm  nghèo xã/phường; Chức  năng nhiệm vụ của các đồng chí Trưởng thôn (Tổ dân phố); hoạt động của Ban quản  lý Tổ TK-VV…

Quang cảnh buổi tập huấn tại phường Duy Hải, ngày 18/05/2023.

Các học viên tham gia lớp tập huấn đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách tại địa bàn. Tất cả các ý kiến, vướng mắc đều được đại diện lãnh đạo NHCSXH thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường trả lời, giải đáp.

Phát biểu tại các lớp tập huấn, đồng chí Vũ Trọng Hiểu - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã nhấn mạnh: Thông qua các lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu sâu hơn về vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp thực hiện với NHCSXH trong hoạt động tín dụng chính sách. Tiếp tục đưa hoạt động cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác đi vào nề nếp, hiệu quả. Kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước. Đồng thời, các học viên cũng nắm bắt được nội dung tổng quan về tín dụng chính sách, các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; từ đó thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương./.Tin: Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên.