Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình học sinh sinh viên năm học 202...

Thông tin Kinh tế xã hội  
Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình học sinh sinh viên năm học 2022 – 2023.
Nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên (HSSV) trang trải một phần học phí, chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập, phù hợp với tình hình hiện nay. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay tối đa lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Đối tượng được vay vốn HSSV được mở rộng thêm là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định. Chương trình tín dụng HSSV đã thực sự đi vào cuộc sống, đạt được những thành quả rõ rệt, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp tích cực trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội. Đến 31/8/2022, Tổng dư nợ chương trình HSSV trên địa bàn thị xã Duy Tiên trên 15,8 tỷ đồng, với 531 hộ còn dư nợ, trong đó, đã có 187 em HSSV được hỗ trợ vay vốn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến với số tiền là 3,5 tỷ đồng.

Để tiếp tực thực hiện chương trình tín dụng HSSV có hiệu quả. Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tiếp tục tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan, cùng với đó sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, phường tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV và vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cho vay học sinh sinh viên  với phương châm không để sinh viên bỏ học do không đủ tiền đóng học phí và chi phí học tập./.

Tin: Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên.


Chinhphu.vn