Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2023, Thị xã Duy Tiên hoàn thành giải phóng mặt bằng 11 dự án trên địa bàn

Năm 2023, Thị xã Duy Tiên hoàn thành giải phóng mặt bằng 11 dự án trên địa bàn
Năm 2023, Thị xã Duy Tiên đẩy mạnh giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch thực hiện các dự án trọng điểm trên bàn. Trong đó, đã hoàn thành GPMB đối 11 dự án.
11 dự án đã hoàn thành công tác GPMB, gồm: 
(1) Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông cụm công trình phòng cháy chữa cháy, tại phường Hoàng Đông (DT-ĐT13.21); 
(2) Dự án Đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 nay là đường kết nối từ QL38 đến khu đại học Nam Cao; 
(3) Dự án đường dây 110kv cấp điện TBA 110kv Seoul Semiconductor Vina của tỉnh Hà Nam;
 (4) Dự án xây dựng trạm y tế phường Đồng Văn; 
(5) Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Hoàng Lý, phường Hoàng Đông (DT-ĐT03.21);
 (6) Dự án xây dựng công trình chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã, phường;
 (7) Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kv Tiên Hiệp, tỉnh Hà Nam; 
(8) Dự án xây dựng công trình chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã, phường;
 (9) Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 1 - vay vốn của Nhật Bản Jica tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam; 
(10) Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 2 - vay vốn của Nhật Bản Jica tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam; 
(11) Dự án xây dựng tuyến đường phía Đông Bắc tổ dân phố Đồng Văn​