Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mạng truyền số liệu phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động 24/7

Thông tin cần biết  
Mạng truyền số liệu phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động 24/7
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.


 Mạng truyền số liệu phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động 24/7 - Ảnh 1.

Theo dự thảo, mạng truyền số liệu chuyên dùng được thiết lập phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ trung ương đến cấp xã bảo đảm các nguyên tắc: Thống nhất trong tổ chức, quản lý, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin; bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật; trao đổi, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước; các kết nối vào mạng được giám sát, kiểm soát tập trung.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm các thành phần sau: Mạng trục gồm 03 trung tâm miền, 03 trung tâm dự phòng, mạng đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm tỉnh do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp quản lý;

Mạng truy nhập gồm mạng truy nhập cấp I có phạm vi kết nối từ trung ương đến cấp tỉnh do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp quản lý, vận hành; mạng truy nhập cấp II có phạm vi kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã;

Trung tâm điều hành mạng tại Hà Nội và 03 trung tâm vận hành, khai thác mạng tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp quản lý; Trung tâm vận hành, khai thác mạng tại địa phương.

Dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm: Dịch vụ mạng riêng ảo; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ thoại; dịch vụ Internet chuyên dùng; các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ứng dụng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm: Ứng dụng phục vụ các cơ quan Đảng; ứng dụng phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số; ứng dụng phục vụ Quốc hội; các ứng dụng khác phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cổng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 5

Dự thảo nêu rõ, mạng truyền số liệu chuyên dùng được phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Cổng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 5. Trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan sử dụng dịch vụ được kiểm tra, đánh giá trước khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng phải bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong 01 ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được đầu tư trang thiết bị hiện đại để bảo đảm chất lượng dịch vụ.


Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


Nguồn tin: Chinhphu.vn


Chinhphu.vn