Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tổng kết phong trào công chức viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm học 20...

Thông tin cần biết  
Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tổng kết phong trào công chức viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm học 2022- 2023
Liên đoàn lao động( LĐLĐ) thị xã Duy Tiên tổng kết phong trào công chức viên chức lao động(CCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm học 2022- 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


 
Quang cảnh hội nghị


LĐLĐ thị xã Duy Tiên quản lý trực tiếp 52 công đoàn cơ sở (CĐCS) trường học với trên 1.500 đoàn viên công đoàn. Năm học 2022- 2023, công đoàn khối giáo dục thị xã triển khai nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu hoạt động của đơn vị đạt và vượt kế hoạch đề ra;  Làm tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; Phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức thăm hỏi tặng hơn 400 xuất quà cho giáo viên và người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; Tích cực vận động cán bộ CCVCLĐ tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động giai đoạn 2 đã cập nhật được trên 1.800 sáng kiến lên cổng thông tin của Tổng LĐLĐ; Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, giáo viên, người lao động được triển khai hiệu quả; Hoạt động công tác nữ công được chú trọng. Đánh giá cuối năm 100% CĐCS khối giáo dục đạt vững mạnh.

Năm học 2023-2024, công đoàn khối giáo dục thị xã tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; Phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát huy vai trò của công đòan trong việc giám sát, phản biện xã hộị.


Đồng chí Ngô Anh Tuấn- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Anh Tuấn- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn khối giáo dục thị xã đạt được trong năm học qua. Đề nghị trong năm học 2023- 2024, công đoàn khối giáo dục thị xã Duy Tiên tiếp tục quán triệt, triển khai nghị quyết công đoàn các cấp, xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng đơn vị; Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Phát động phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “ Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng cũng như các phong trào thi đua tại các nhà trường; Phối hợp chính quyền đồng cấp quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên người lao động.








Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 được các cấp công đoàn khen thưởng


Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022-2023./.

 

Hồng Xiêm- Xuân Thắng