Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2022

Thông tin cần biết  
Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2022
LĐLĐ thị xã Duy Tiên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022

Tại buổi tập huấn gần 200 đại biểu là chủ tịch, kế toán của các công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã được nghe phổ biến hướng dẫn 47 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về thực hiện qui chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở và quyết định 4290 của đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành qui định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Thông qua tập huấn nhằm tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đảm bảo chi tiêu đúng mục đích, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chấp hành các qui định về tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở./.​​​Thùy Hương - Quang Huy