Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/7/2021 tại Trụ sở ...

Thông tin cần biết  
Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/7/2021 tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Duy Tiên
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên vừa ban hành Thông báo số 19-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên.
Theo đó, Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/7/2021 tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Duy Tiên (phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên)
 
 
 
 


Dưới đây là toàn văn thông báo:
 
Tải tại đây


 
HH