Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên

Thông tin cần biết  
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
Văn phòng Thị ủy vừa ban hành Thông báo số 153-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên

Theo Thông báo này, lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên được thực hiện:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 20 năm 2023 (Thứ Hai)

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thị xã (phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Trân trọng thông báo./.

  
VP