Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần từ 07/12/2020 - 13/12/2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND thị xã  
Lịch công tác tuần từ 07/12/2020 - 13/12/2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 07/12/2020:
Sáng07:30 - 11:30

Khai mạc Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

 

Thường trực HĐND tỉnh Hà NamĐ/c Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Chủ tịch UBND thị xãHội trường UBND tỉnh Hà Nam
07:30 - 11:30

Hội nghị thảo luận các chương trình, đề án của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã

 

UBND TX Duy TiênLãnh đạo UBND; Thành viên UBND thị xã;các đơn vị liên quanPhòng họp UBND TX (tầng 2)
Chiều
Thứ 3, 08/12/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 09/12/2020:
Sáng07:30 - 11:30

Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; triển khai tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

 

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị xãThường trực Thị ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã, Thành viên HĐNVQS TX, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Đài Truyền thanh, Văn phòng HĐND&UBND, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, Chỉ huy trưởng BCH QS, trưởng Công an xã, phườngHội trường UBND thị xã (Tầng 3)
Chiều
Thứ 5, 10/12/2020:
Sáng07:30 - 11:30

Kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã

 

Hội đồng nhân dân thị xãTT Thị ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Đại biểu HDND,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phườngHội trường UBND TX (tầng 3)
Chiều
Thứ 6, 11/12/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 12/12/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 13/12/2020:
Sáng
Chiều

​