Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch Công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

Thông tin cần biết  
Lịch Công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

  Từ ngày: 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

NgàySángChiều
Thứ hai
29/10/2018
-8h Hội nghị thống nhất các nội dung liên quan đến việc lập Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên - Phòng họp UBND huyện (T2) 
Thứ ba
30/10/2018

- 8h HĐND  tỉnh Tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch

- 8h30' Lãnh đạo UBND huyện; phòng Kinh tế - Hạ tầng dự HN khởi động chương trình Hỗ trợ in tem truy xuất nguồn gốc tại huyện - Tại Nhà Văn hóa TT huyện

 
Thứ tư
31/10/2018
- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN xin ý kiến các Sở, ngành về nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiền thôn Vân Kênh, xã Châu Giang - Tại Thanh tra tỉnh- 13h 30 Hội nghị sơ kết một số mô hình sản xuất nông nghiệp - Hội trường UBND huyện (tầng 3)
Thứ năm
01/11/2018
- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự thẩm định, đánh giá kết quả nghiệm thu cấp cơ sở thực hiện trồng hoa của UBND huyện - Tại UBND huyện (Tầng 2)

- 13h 30' Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Đoàn KT CNTT của Sở TTTT - Phòng họp UBND huyện (Tầng 2);

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hano Park 2 tại xã Duy Hải - Tại Hội trường UBND xã Duy Hải

Thứ sáu
02/11/2018

 - 9h Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Bưu điện tỉnh và Bưu điện Duy Tiên- Phòng họp UBND huyện (Tầng 2)

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 - Sở Nông nghiệp và PTNT

 
Thứ bảy
03/11/2018
  
Chủ nhật
04/11/2018

  

 


duytien.gov.vn