Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 20/01/2020 - 26/01/2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND thị xã  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 20/01/2020 - 26/01/2020
Thứ 2, 20/01/2020:
Sáng07:30 - 11:30
Tiếp dân định kỳ
UBND huyệnTT HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, Ban Tiếp công dân thị xãPhòng họp tiếp dân
08:00 - 11:30
Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai Kế hoạch giao nhận quân
Hội đồng nghĩa vụ quân sựTT Thị ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND thị xãHội trường UBND thị xã (tầng 3)
Chiều
Thứ 3, 21/01/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 22/01/2020:
Sáng07:45 - 08:00
Viếng nghĩa trang liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của huyện
UBND thị xãTT Thị ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMT TQ thị xã, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thuộc thị xãĐài tưởng niệm
Chiều
Thứ 5, 23/01/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 24/01/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 25/01/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 26/01/2020:
Sáng
Chiềuduytien.gov.vn