Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến vào Dự thảo tóm tắt Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã; phương án sáp nhập 3 xã: Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong

Thông tin Kinh tế xã hội  
Lấy ý kiến vào Dự thảo tóm tắt Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã; phương án sáp nhập 3 xã: Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong

 

Để đảm bảo quy trình theo quy định để lập Đề án, Trang thông tin điện tử huyện Duy Tiên đăng tải 02 bản Dự thảo xin ý kiến cử tri.

1. Dự thảo tóm tắt Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: TÓM TẮT ĐỀ ÁN.pdf

2. Dự thảo tóm tắt Phương án Sáp nhập 03 xã: Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành một đơn vị hành chính cấp xã : Tải tại đây Phương án.pdf


Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện Duy Tiên, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263 830 055

Email: phongnoivuduytien@gmail.com 


 Thời gian lấy ý kiến góp ý của cử tri từ ngày 07/6/2019 đến hết ngày 14/6/2019./.

​ 


duytien.gov.vn