Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ Tư HĐND thị xã khóa XX sẽ tổ chức trong 1,5 ngày (dự kiến vào ngày 15-16/12/2021) tại Nhà văn hóa trung tâ...

Thông tin cần biết  
Kỳ họp thứ Tư HĐND thị xã khóa XX sẽ tổ chức trong 1,5 ngày (dự kiến vào ngày 15-16/12/2021) tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã
Chiều ngày 23/11/2021, Thường trực HĐND thị xã khóa XX tổ chức Hội nghị thống nhất các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ Tư và một số nội dung quan trọng khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã; Trưởng, Phó các Ban HĐND thị xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã.

 Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trình tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, 07 tổ đại biểu HĐND thị xã đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn thị xã, sau quá trình tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ thị xã đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn gửi tới Kỳ họp thứ Tư - HĐND thị xã khóa XX theo 6 nhóm vấn đề chính về sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về đất đai, môi trường; về xây dựng cơ bản, giao thông, xây dựng đô thị; về an ninh trật tự; Về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội và về vấn đề giải phóng mặt bằng.
 

 


Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ Tư - HĐND thị xã khóa XX

Tại hội nghị, các tổ đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhóm ý kiến của cử tri, căn cứ vào nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất đề nghị UBND thị xã bổ sung thêm một số tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trình HĐND thị xã qua tại kỳ họp.
 

 


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị


Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã thống nhất giao UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách sẽ trực tiếp giải trình từng nội dung tại Kỳ họp thứ Tư; Về nội dung, chương trình kỳ họp, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất Kỳ họp thứ Tư HĐND thị xã khóa XX sẽ tổ chức trong 1,5 ngày (dự kiến vào ngày 15-16/12/2021) tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ xem xét các báo cáo theo quy định của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục THADS thị xã. Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thị xã.

Để kỳ họp thứ Tư – HĐND thị xã khóa XX thành công tốt đẹp, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban MTTQ thị xã, các ngành có báo cáo, tờ trình tại kỳ họp cần hoàn chỉnh và gửi về Thường trực HĐND thị xã (Qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã) đảm bảo đúng thời gian quy định để in ấn gửi các đại biểu và 2 ban HĐND nghiên cứu, thẩm tra; Văn phòng HĐND&UBND thị xã căn cứ vào Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp để đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19./.

 

Hoàng Hồng