Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ Nhất – HĐND xã Mộc Bắc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kỳ họp thứ Nhất – HĐND xã Mộc Bắc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 25/6/2021, HĐND xã Mộc Bắc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất nhằm đánh giá kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XX, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã về dự và phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Mộc Bắc đã nghe Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XX và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu xã Mộc Bắc , nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban bầu cử xã và việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử của các ban ngành, địa phương đảm bảo đúng các bước, quy trình và theo quy định của pháp luật và sự tham gia đông bảo của cử tri và quần chúng nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trên địa bàn xã Mộc Bắc đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,0%. Cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử cơ bản đạt so với yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử ở tất cả các khu vực bỏ phiếu đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND xã đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó và thành viên các ban của HĐND; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe Ủy ban MTTQ báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.


Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 02 nghị quyết quan trọng gồm: nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 và Nghị quyết về việc phê chuẩn chức danh Ủy viên Hai ban HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy