Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ Hai – HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 01 ngày vào ngày 19/7 tại Nhà...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kỳ họp thứ Hai – HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 01 ngày vào ngày 19/7 tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã
Chiều ngày 05/7/2021, HĐND thị xã Duy HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Hội nghị Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai. Ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã Duy HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp thứ Hai dự kiến tổ chức trong 01 ngày vào ngày 19/7 tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã và được phát thanh trực tiếp trên hệ thống Đài phát thanh từ thị xã tới các xã, phường. 


Ông Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026


Tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ xem xét các Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân, Thi hành án Dân sự và Thông báo của Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Các đại biểu HĐND thị xã dự kỳ họp cũng tiến hành thảo luận tại hội trường và thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. HĐND thị xã dự kiến thông qua 05 nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2020; Nghị quyết phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý; Nghị quyết về việc nhất trí dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã Duy Tiên giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị


Để kỳ họp thứ Hai – HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm để các đại biểu nghiên cứu, phục vụ công tác tiếp xúc cử tri; UBND thị xã phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã và các ngành có báo cáo trình kỳ họp hoàn chỉnh báo cáo gửi về Thường trực HĐND thị xã (qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã) để in ấn và gửi các đại biểu, gửi 2 ban HĐND thị xã nghiên cứu để thẩm tra; các tổ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri vào ngày 09/7; Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã chỉ đạo UBMTTQ các xã, phường chuẩn bị các điều kiện để các tổ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND thị xã.; Văn phòng HĐND&UBND thị xã căn cứ vào thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp để đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp./.

 

Hoàng Hồng