Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện tiếp tục phiên làm việc buổi chiều và bế mạc kỳ họp

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện tiếp tục phiên làm việc buổi chiều và bế mạc kỳ họp
Tiếp tục phiên làm việc, buổi chiều HĐND huyện thông qua Nghị quyết xác nhận két quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND khóa XIX bầu, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả tín nhiệm của 20 chức danh đều đạt phiếu tín nhiệm trở lên cao, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận đánh giá công tâm, khách quan của HĐND huyện đối với những nỗ lực, kết quả, hiệu quả công việc đạt được của những người được HĐND huyện bầu từ đầu nhiệm kỳ đến nayTiếp đó 02 Ban của HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện. Tại kỳ họp, đại diện các tổ đại biểu đã tham luận, nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và giải pháp thực hiện trong thời gian tới về Công tác tham mưu giúp Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo An sinh xã hội trên địa bàn, nhất là công tác hỗ trợ nhà ở đối với Người có công với cách mạng và hộ nghèo năm 2018; công tác quản lý, quy hoạch và bảo tồn di tích lịch sử, Lễ hội quốc gia;  Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn huyện.


Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời chất vấn tại kỳ họpĐại biểu HĐND huyện chất vấn tại kỳ họp

 

Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, báo cáo giải trình và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm trong thời gian qua và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp các vấn đề như: đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất hỗ trợ 7% cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thị trấn Hòa Mạc; phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, phố; giá đất đền bù công tác giải phóng mặt bằng thấp…

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019; Nghị quyết về việc tiếp tục hỗ trợ ngân sách xây dựng Nhà văn hóa thôn xóm, phố trên địa bàn huyện

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu “Sau kỳ họp này, UBND huyện khẩn trương có kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND huyện thông qua, đặc biệt là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tập trung thực hiện các giải pháp: xây dựng Duy Tiên sớm trở thành thị xã; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác GPMB, công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, an toàn vệ sinh thực phẩm, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; phát triển các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững; đặc biệt quan tâm chỉ đạo phòng chống có hiệu quả các tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND. Các đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy tới cử tri. Mỗi đại biểu trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn để góp phần đảm bảo cho nghị quyết của HĐND huyện đạt kết quả cao. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả của kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân". Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị MTTQ cùng các đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân tích cực vận động cộng đồng các doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất thực hiện tốt nghị quyết của HĐND huyện../.

Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy