Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Thông tin cần biết  
Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp
Chiều ngày 22/9/2021, tại Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và ông Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã điều hành kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã nghe Thường trực HĐND thị xã trình HĐND thị xã tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND thị xã trình HĐND tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thi xã quản lý (bao gồm 51 dự án đầu tư công (trong đó: 3 dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với sự phát triển chung trên địa bàn và 48 dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư mới tại 16 địa bàn phường xã thuộc các lĩnh vực: giao thông, giáo dục; nông nghiệp – thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật và quốc phòng – an ninh); Nghe 2 ban của HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu HĐND thị xã đã thảo luận, 100% biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thi xã quản lý.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị sau kỳ họp này, UBND thị xã, các phòng ban và UBND các xã, phường theo chức năng, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND thị xã đạt hiệu quả thiết thực, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định để thị xã sớm hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III; Thường trực HĐND, các ban của HĐND thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế hoạt động của HĐND thị xã, tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; các đại biểu HĐND cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bố trí tham gia các kỳ họp của HĐND các xã, phường, báo cáo kết quả của kỳ họp tới cử tri, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh tới HĐND thị xã.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các cấp, các ngành của thị xã thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ trước hết, trên hết đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân, để nhân dân ổn định đời sống, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Các vị đại biểu HĐND thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch và giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở cơ sở. Các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2021 đã đề ra. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung và kết quả của kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân. Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết hăng hái thi đua, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch, lao động sản xuất kinh doanh quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND thị xã đề ra./.


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy