Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 23/5

Thông tin cần biết  
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 23/5
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 3 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc vào ngày 23/5/2022, dự kiến bế mạc ngày 17/6/2022.

 

Theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, (UBTVQH) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 922/TTKQH-TH về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và cơ bản đồng tình với những đề xuất được nêu trong Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 do Tổng Thư ký Quốc hội trình; đồng thời, thống nhất không bổ sung thêm các nội dung khác vì đã hết thời hạn để chuẩn bị theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 3 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc kỳ họp vào ngày 23/5/2022, dự kiến bế mạc ngày 17/6/2022.

 

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV. Ảnh: TL

Căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét đề nghị của cơ quan hữu quan và tình hình chuẩn bị thực tế, UBTVQH đã dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, đề nghị QH cho phép rút dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ra khỏi dự kiến chương trình Kỳ họp do còn một số vấn đề lớn cần có ý kiến chỉ đạo định hướng của cấp có thẩm quyền và để có thêm thời gian chuẩn bị.

Đồng thời, bổ sung 3 dự thảo nghị quyết trình QH xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, bao gồm Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi).

Đối với một số nội dung khác Chính phủ mới đề nghị bổ sung, hiện nay UBTVQH đã phân công các cơ quan của QH nghiên cứu thẩm tra, sau khi có ý kiến thẩm tra chính thức, UBTVQH sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ trình QH bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 3.

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tại Kỳ họp thứ 3, QH sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Quốc hội sẽ cho ý kiến 6 dự án luật gồm Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, QH sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Xem xét, quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh…

Để Kỳ họp thứ 3 đạt kết quả tốt, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu QH dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến về các nội dung kỳ họp.

Đồng thời, đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có cách thức phù hợp để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về UBTVQH và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, chuyển đến người có trách nhiệm trả lời và tổng hợp, báo cáo UBTVQH và đề xuất vấn đề chất vấn để có cơ sở lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 3…/.


Theo: dangcongsan.vn
 


dangcongsan.vn