Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà Nước của cơ quan  
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021
Ngày 11/01/2022, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021
Tải toàn văn Quyết định số 101/QĐ-UBND : Tải tại đây.pdf