Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sản xuất...

Thông tin cần biết  
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021
Ngày 05/05/2022, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021
Tải Quyết định số 1618/QĐ-UBND​: Tải tại đây.pdf