Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
Ngày 11/01/2022, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
Tải Quyết định số 102/QĐ-UBND: Tải tại đây.pdf