Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông tin cần biết  
Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 17/12/2018, tại Hội trường tầng 3 – UBND huyện Duy Tiên, Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.


Các đại biểu dự kỳ họp


Ông Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị "các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tăng cường hoạt động chất vấn, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp tập trung vào những nội dung thiết yếu trọng tâm trên tinh thần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp"


Ông Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 của huyện


Năm 2018, huyện Duy Tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp các Sở, ban, ngành của tỉnh. Sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 cơ bản được giữ vững và phát triển so với năm 2017. 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 37.200 tỷ đồng, vượt 1,92% KH năm, tăng 44,63% so với năm 2017; Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 1.200 triệu USD, vượt 16,73% KH năm, tăng 41,89% so với năm 2017. Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng cao. Thương mại,. dịch vụ có bước phát triển mới, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và đô thị.  Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống của nhân dân vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44 triệu đồng/người/năm, vượt 2,21% KH năm, tăng 15,27% so với năm 2017. … Năm 2019, huyện nhà tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, giữa vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện khóa XIX đề ra. Trong đó phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50 triệu đồng/người/năm; Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn đạt 225,662 tỷ đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) còn 2,21%/năm; giữ vững và nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tập trung nguồn lực xây dựng xã Mộc Bắc thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành các điều kiện, tiêu chuẩn để thành lập thị xã Duy Tiên; tiếp tục quan tâm tới công tác an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, người nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Năm 2018, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND có nhiều đổi mới; HĐND đã làm tốt 02 chức năng quyết định và giám sát theo quy định của luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được quan tâm thực hiện đúng quy định; các tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri tại 27 điểm đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời với thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chức năng về những vấn đề đặt ra ở địa phương để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban ngành đoàn thể được thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả; Công tác giám sát, công tác tiếp công dân thực hiện đúng theo quy định; trong năm, Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện thực hiện 01 cuộc giám sát thường xuyên và 06 cuộc giám sát chuyên đề, các cuộc giám sát đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2019, Thường trực HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện dự kiến sẽ thực hiện 03 cuộc giám sát, 02 ban của HĐND huyện sẽ thực hiện 06 cuộc giám sát, ngoài ra, căn cứ vào tình hình cụ thể, Thường trực, các Ban HĐND huyện sẽ tổ chức giám sát theo chuyên đề và thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Thông báo về Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ hop thứ Bảy – HĐND huyện, khóa XIX; Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019; Báo cáo kết quả công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; Báo cáo kết quả công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Các tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình dự toán ngân sách năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019; Tờ trình đề nghị tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, phố trên địa bàn huyện. Cùng với đó HĐND huyện thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Quang Thiện, nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Vũ Mạnh Hải – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Tiếp đó kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

 Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy