Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đồng chí Chủ UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 thị xã tại Hội nghị bàn ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận của đồng chí Chủ UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 thị xã tại Hội nghị bàn các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
Sáng ngày 31/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, Lãnh đạo UBND thị xã; Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã và các ý kiến tham luận của các đại biểu dự hội nghị; Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thị xã kết luận hội nghị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt một số nội dung: 

Toàn văn Kết luận của đồng chí Chủ UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 thị xã tại Hội nghị bàn các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã​: TB75.pdf