Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai -tìm kiếm ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai -tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; triển khai nhiệm vụ 2020
Chiều ngày 18 tháng 5năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó bí thưThị ủy– Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị. Đại biểu dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng –Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnhcác đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã,Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai –TKCN thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; tại các điểm cầu họp trực tuyến của các xã, phường có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và trưởng các ban ngành có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai –tìm kiếm cứu nạn, sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 và các ý kiếm tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

Toàn văn Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai -tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; triển khai nhiệm vụ 2020​: TB43.pdf