Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết kiểm điểm công tác lãnh đạ, chỉ đạo, điều h...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết kiểm điểm công tác lãnh đạ, chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Sáng ngày 07/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Trực tuyến Sơ kết kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thị xã. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND thị xã và điểm cầu 16 xã, phường thuộc thị xã có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên UBND thị xã, các đồng chí Trưởng, Phó các Ban của HĐND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của các xã, phường trên địa bàn thị xã.


Tại hội nghị, sau khi nghe Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và các ý kiến tham luận của các đại biểu dự hội nghị; Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, thị xã kết luận hội nghị yêu cầu: Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và các xã, phường nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch của tỉnh, BCĐ phòng chống dịch của thị xã, đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa các nguồn lực để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chị thị, Nghị quyết của Thị ủy; Nghị quyết kỳ họp thứ Mười Một- HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Tải toàn văn Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết kiểm điểm công tác lãnh đạ, chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: TB76.pdf