Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Giao ban công tác 4 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Giao ban công tác 4 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị Giao ban công tác 4 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Dưới đây là toàn văn Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Giao ban công tác 4 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới​: 10.signed.pdf
duytien.gov.vn
Tin liên quan