Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tại HN Sơ kết, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, triển khai ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tại HN Sơ kết, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Chiều ngày 15/7/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Toàn văn Thông báo Kết luận: 34.signed.pdf
duytien.gov.vn
Tin liên quan