Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hàn...

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021
Với mục đích các định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, xã, phường và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn; ngày 19/7/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021
Tải toàn văn Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 19/7/2021 tại đây: Tải tại đây.pdf