Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huy động mọi nguồn lực tại địa phương, tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em mồ côi,...

Thông tin Kinh tế xã hội  
Huy động mọi nguồn lực tại địa phương, tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em sống trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Đây là một trong những yêu cầu của UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường tại Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 13/9/2021 về tổ chức Tết Trung thu năm 2021 cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã.

 

 

 


(Ảnh minh họa)


 

Theo Kế hoạch này, thị xã Duy Tiên triển khai các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2021 từ ngày 16/9 đến 21/9/2021 (từ ngày 10 đến 15/8 âm lịch) với chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh". 

Để triển khai các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2021 thiết thực, hiệu quả, tạo cơ hội cho mọi trẻ em trên địa bàn thị xã được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích. Tại kế hoạch, UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện; trong đó UBND thị xã Duy Tiên yêu cầu UBND các xã, phường cần:

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung thu một cách an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, bổ ích, phù hợp với điều kiện của địa phương và tình hình diễn biến về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.


Huy động mọi nguồn lực tại địa phương, tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em sống trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (tặng quà tối thiểu 05 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trở lên, mỗi suất quà trị giá tối thiểu là 200.000đồng).

Triển khai tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em bị nhiễm, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. /.

 
 Hoàng Hồng