Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng c...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp
Sáng ngày 22/3/2021, Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Thông báo danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú và hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự hội nghị

Tại hội nghị, ông Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã đã thông báo danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú. Theo đó, căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất lập danh sách sơ bộ 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (số đại biểu được bầu là 34 người) đảm bảo cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, số lượng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã gửi danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử để tổ chức lấy ý kiến cử tri. Theo quy định, thời gian tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện từ 21/3 đến 13/4/2021.

 

Để việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả cao và đúng quy định, tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó: việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố; nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị.

Thành phần dự hội nghị do Trưởng Ban Công tác mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập danh sách và mời cử tri đến dự hội nghị.

Về số lượng cử tri tham gia hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo: Nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng trên 50% tổng số cử tri triệu tập tham dự. Nơi có số cử tri từ 100 trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo có ít nhất là 55 cử tri tham dự.

Tại hội nghị cử tri nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Việc biểu quyết bằng bỏ phiếu kín hay giơ tay biểu quyết do hội nghị quyết định

Việc gửi biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phải được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

Tại hội nghị, trên cơ sở các nội dung được triển khai, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí cao với nội dung của hội nghị./.

 


Hoàng Hồng - Quang Huy