Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị lần thứ 26 - Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV

Thông tin cần biết  
Hội nghị lần thứ 26 - Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV
Chiều ngày 28/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức Hội nghị lần thứ 26. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

 


Các đại biểu dự hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo thuyết trình

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh: Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Duy Minh; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Duy Hải; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Yên Bắc.

 
Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị


Trên cơ sở ý kiến thảo luận, đóng góp của cơ quan chuyên môn và các đại biểu làm rõ một số nội dung của báo cáo thuyết minh từng dự án, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất giao UBND thị xã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp với các đơn vị tự vấn và các phường Duy Minh, Duy Hải, Yên Bắc rà soát, cập nhật lại tất cả các nội dung về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các tổ dân phố; xác định việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của từng phường phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Trong đó cần đặc biệt chú ý tới diện tích đất cây xanh, ao, hồ; hệ thống tiêu thoát nước; thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, đường giao thông,…/.


Hòng Hồng