Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên n...

Tin tức - Sự kiện Mặt trận Tổ quốc  
Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã; các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, phòng Nội vụ Thị ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thị xã.


Ông Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị, ông Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Theo đó, từ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất ngày 05/02/2021 và văn bản điều chỉnh ngày 19/02/2021 về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã phát hành thông báo phân bổ cho 40 đơn vị với tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 70 đại biểu, đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, cách thức, các bước tiến hành giới thiệu người ra ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan chuyên môn của thị xã đã cung cấp mẫu hồ sơ, hướng dẫn kê khai Hồ sơ và hướng dẫn kê khai tài sản của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Theo thông báo phân bổ giới thiệu những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nơi làm việc) đúng thời gian quy định. Đến 17 giờ ngày 14/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thiện gửi các biên bản hội nghị và gửi hồ sơ của 70 người được giới thiệu ứng cử về Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đúng thành phần, cơ cấu, số lượng.


Ông Nguyễn Văn Thạch -Thị ủy viên, Bí Thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã thảo luận tại hội nghị


Cũng hội nghị, sau khi nghe ông Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026; Các đại biểu đã thảo luận, 100% thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 


Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Được biết, sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.


Tin&ảnh: Hoàng Hồng​