Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 19/7/2021, tại Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên long trọng khai mạc Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh từ thị xã tới các xã, phường để của tri và nhân dân cùng theo dõi, giám sát. Dự chỉ đạo kỳ họp có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã. Chủ tọa kỳ họp có ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và ông Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 
Các đại biểu dự lễ chào cờ


Ông Phạm Hồng Thanh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp

6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội", đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19, chỉ đạo sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ đạo xã Mộc Nam hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt để về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021; tập trung rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị; giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông; đẩy mạnh thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 824,70 tỷ đồng, bằng 310,9% kế hoạch năm; Công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và những nhiệm vụ chính trị của địa phương, ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020-2030, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hành nghề y, dược, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm mới  trên 2.400 gười đạt tỷ lệ 51,68% kế hoạch năm; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật; Công tác theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; Đời sống của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,65%


Ông Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã chuẩn bị và triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao đảm bảo đúng quy trình, các bước và quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; Chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng cơ cấu, trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân thị xã đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật…6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thị xã đã tổ chức hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, Hai ban của HĐND tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề (giám sát công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã; giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã) và thực hiện tốt công tác tiếp dân theo định kỳ; 7 tổ đại biểu HĐND thị xã đã nêu cao vai trò, trách nhiệm tham gia tốt vào việc tuyên truyền kết quả Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất - HĐND thị xã, tích cực tham gia ý kiến vào các chương trình hoạt động của HĐND.

6 tháng cuối năm 2021, HĐND thị xã xây dựng quy chế hoạt động của HĐND thị xã; quy chế phối hợp của Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã  khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế làm việc của Thường trực HĐND thị xã và phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến thực hiện 3 cuộc giám sát (Giám sát thực hiện nhiệm Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị; Giám sát việc thực hiện Luật Ngân sách trên địa bàn thị xã); Hai Ban HĐND thị xã tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của luật, dự kiến sẽ thực hiện 04 cuộc giám sát (Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã; Giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Giám sát việc công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn và chất thải trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã; Giám sát kết quả công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã). Các tổ đại biểu HĐND thị xã tiếp tục đổi mới hoạt động theo quy chế hoạt động của HĐND và quy định của luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ….


Ông Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ Hai HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ thị xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ Hai HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tình tình thực hiện thu, chi ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả công tác thanh tra và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nghe các Tờ trình của UBND thị xã về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 và xin ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2021-2025.


Ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh; đồng thời đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của thị xã 6 tháng đầu năm 2021; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND thị xã cần tập trung thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục còn tồn tại hạn chế còn tồn tại, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, nước sạch, môi trường; đánh giá kỹ các chỉ tiêu để có giải pháp quyết liệt trong thực hiện đảm bảo mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đã đề ra; tiến độ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng của tiêu chí Nông thôn mới; các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ phục vụ công nghiệp, đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, đánh giá sự hài lòng của người dân, chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công. Trong đó, đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận về đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2021-2025 để hoạch định cho hướng phát triển của thị xã trong thời gian tới, có sự đầu tư trọng tâm trọng điểm, dành nguồn lực thích hợp cho hạ tầng giao thông; cho ý kiến thảo luận về các vấn đề an sinh xã hội; TT HĐND, lãnh đạo UBND thị xã tới xã, phường cần làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Về hoạt động của HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  đề nghị việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đặc biệt là giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, của các tổ chức, cá nhân; cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND thị xã với cử tri và nhân dân, thực hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri để lắng nghe ý kiến, kiến nghị và chuyển ý kiến, phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết; nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã đảm bảo theo đúng quy định.

Buổi chiều, kỳ họp sẽ tiếp tục tiến hành làm việc theo chương trình đề ra./.

 


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy