Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam giám sát việc triển mô hình “Chính quyền thân thiện vị Nhân dân phục vụ” đối với UBND ...

Thông tin cần biết  
Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam giám sát việc triển mô hình “Chính quyền thân thiện vị Nhân dân phục vụ” đối với UBND thị xã Duy Tiên năm 2022
Sáng ngày 16/6/2022, Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCHTW hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã có buổi giám sát việc triển mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” đối với UBND thị xã Duy Tiên năm 2022. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh.


 
Toàn cảnh hội nghị giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam tại thị xã Duy Tiên

Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQ thị xã; Lãnh đạo, chuyên  viên phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ"; đại diện lãnh đạo 02 phường: Hòa Mạc, Bạch Thượng.

 

Thời gian qua, thị xã Duy Tiên đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ", đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm thực hiện tốt các nội dung của mô hình. Thị xã đã chọn xã Mộc Bắc và phường Hoà Mạc tổ chức làm điểm để đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình, từ đó nhân rộng mô hình tại tất cả các xã, phường; đồng thời bắt đầu triển khai thực hiện mô hình tại UBND thị xã từ tháng 11 năm 2021. Hàng năm, UBND thị xã và UBND các xã, phường đều tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép nội dung đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ", đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng mô hình cho năm tiếp theo…

 


Thành viên đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" tại thị xã và đề nghị thị xã làm rõ thêm một số nội dung

Có thể thấy, việc thực hiện mô hình bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thể hiện sự quan tâm, sự thân thiện giữa chính quyền và người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân với Đảng, nhà nước, thực hiện tốt mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", khẳng định bản chất tốt đẹp chính quyền của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân làm chủ; Nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền được quan tâm, đổi mới; thông qua việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng; Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" đã tác động tích cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thể hiện rõ nhất là đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỷ 2022-2024, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, phát động phong trào hiến đất làm đường phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các tuyến phố văn minh…

 
Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã làm rõ các nội dung đề nghị của đoàn giám sát


Đ/c Trịnh Vũ Trung - Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã làm rõ thêm một số nội dung đoàn giám sát đề nghị
 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã, lãnh đạo phòng Nội vụ và lãnh đạo các phường: Hòa Mạc, Bạch Thượng đã làm rõ hơn các ý kiến của đoàn giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai mô hình, phương thức lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân; việc trao, gửi các mẫu thư; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và tổ chức đối thoại với nhân dân; việc công khai các thủ tục hành chính, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình … Cùng với đó, thị xã Duy Tiên cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh tăng cường tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; bổ sung biên chế công chức của thị xã, bố trí kinh phí để chi phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.
 

 

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCHTW hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận hội nghị giám sát

Kết luận hội nghị giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCHTW hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" trên địa bàn thị xã. Đồng thời đề nghị thị xã tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của mô hình, tập trung triển khai các mẫu thư với nội dung, hình thức thống nhất từ thị xã tới cơ sở; niêm yết các thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, rõ ràng, đầy đủ, dễ đọc để các tổ chức, cá nhân và nhân dân dễ dàng tiếp cận tra cứu, tìm hiểu,… Về các kiến nghị của thị xã, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và chuyển tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam đã giám sát trực tiếp tại 2 phường: Hòa Mạc và Bạch Thượng./.

Hoàng Hồng