Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND TỈNH THÔNG QUA 28 NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023

Thông tin cần biết  
HĐND TỈNH THÔNG QUA 28 NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị Đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào các báo cáo và xem xét, quyết định thông qua 28 Nghị quyết theo thẩm quyền với sự nhất trí cao của 100% các vị Đại biểu HĐND tỉnh.Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp

28 Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về tổ chức bộ máy, những Nghị quyết thường niên và các nội dung quan trọng khác. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động có các giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 đã đề ra, như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành hai bên đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (giáp ranh với Hà Nội) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68m) và đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao kết nối với QL.21B (phía bờ hữu sông Nhuệ) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68m) và 1 bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hằng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam...


Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

“Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả" đưa Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững


Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các vị Đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị kịp thời, nghiêm túc của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp.

Nhấn mạnh năm 2024, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XX, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả";  để đưa Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ, HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo đề nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua để Nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành các Nghị quyết mới với cơ chế, chính sách mới; tạo đột phá, tạo động lực cho sự phát KT-XH của tỉnh.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua; chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu mà Kế hoạch năm 2024 đã đề ra. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, nhất là Quy hoạch tỉnh; phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 12/2023 để tổ chức công bố, thực hiện triển khai; và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghệ cao trong Quý I/2024 để triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị…
 


Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, tập trung thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ sạch; tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo động lực cho phát triển KT-XH nhanh, bền vững. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển KT-XH; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam.Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng NTM; NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để hoàn thành kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao tại huyện Bình Lục.

 

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh. Tập trung thu hút lao động, đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu các nhà máy trong khu, cụm Công nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân...Chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân... Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.     

Cùng với đó, củng cố quốc phòng quân sự địa phương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số; khắc phục các “điểm nghẽn", các khâu chậm trễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm; quyết liệt trong hành động; làm đến cùng, làm dứt điểm và đo đếm được kết quả, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các Kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.Tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là những Nghị quyết về các cơ chế, chính sách trực tiếp liên quan đến đời sống và sản xuất của người dân; các chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện và văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đối với 28 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có các giải pháp đảm bảo các Nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát đối với hoạt động của những người được lấy phiếu tín nhiệm để giúp người được lấy phiếu tín nhiệm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri và của Đại biểu.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ...
 


Nguồn tin: hanamtv.vn


 


Chinhphu.vn