Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức thành công kỳ họp thứ Hai – HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức thành công kỳ họp thứ Hai – HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Phát huy tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND thị xã dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về việc nhất trí dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu HĐND thị xã nghe đại diện 02 ban của HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND thị xã trình tại kỳ họp.


Đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi ti Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khoá XX 

Đại diện các tổ đại biểu đã tham luận về công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp; công tác theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị báo cáo giải trình và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về một số vấn đề như: đề nghị xem xét xử lý nước thải, khói bụi gây ỗ nhiễm môi trường tại khu công nghiệp, làng nghề; quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất 7% cho các hộ dân; duy tu sửa chữa một số tuyến đường giao thông đang xuống cấp; đầu tư hơn nữa các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước cho địa phương, nhất là những địa phương bị thu hồi đất phục vụ các dự án; xây dựng kiên cố hóa một số kênh mương xuống cấp hư hỏng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; nạo vét khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp,…


Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng của kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về việc nhất trí dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.Ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khoá XX đã thành công tốt đẹp. Đạt được kết quả đó, trước hết là có sự đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp của HĐND; sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND thị xã. UBND thị xã và các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp; Ủy ban MTTQ thị xã đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giúp các vị đại biểu HĐND có thêm thông tin để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; sự hoạt động tích cực của các cơ quan thông tin, báo chí trong việc tuyên truyền kịp thời những hoạt động của HĐND đến cử tri và nhân dân. Cử tri và nhân dân quan tâm nhất là việc đưa các nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần có biện pháp quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đây là điều có ý nghĩa quyết định, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, sự giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ và sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân thị xã.

Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị sau kỳ họp này, UBND thị xã cần khẩn trương có kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường. Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã sớm xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND. Các vị đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai tới cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết đã được HĐND thị xã thông qua. Mỗi đại biểu HĐND thị xã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân đi sâu, đi sát cơ sở nắm bắt kịp thời, đầy đủ tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, trên cương vị công tác của mình, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn để góp phần bảo đảm cho Nghị quyết của HĐND thị xã đạt hiệu quả cao. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả của kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân thị xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã tăng cường đoàn kết thống nhất, huy động tối đa các nguồn lực, quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn thị xã, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm  2021./.

 

Tin: Hoàng Hồng 
Ảnh: Quang Huy