Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức

Thông tin cần biết  
Các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức
Ngày 25/11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hà Nam tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 theo hình thức trực truyến từ điểm cầu thành phố Phủ Lý tới điểm cầu 5 huyện, thị xã và nhiều điểm cầu các xã, phường, thị trấn. Đại diện Lãnh đạo một số phòng, ban của Ban Tuyên giáo Trung ương đã về dự. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm thị xã có các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, phường

Trong 01 ngày, các đại biểu được truyền đạt 04 chuyên đề về: Cơ sở lý luận và phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và khơi dạy ý chí, khát vọng, đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Công tác giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; Tình hình thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời những ý kiến thắc mắc của các đại biểu cũng được đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giải đáp, làm rõ.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong việc triển khai tuyên truyền tại các địa phương, qua đó, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo thời gian tới. Đây cũng là dịp để trao đổi mục đích, phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh./.

 

 

 Hoàng Hồng - Quang Huy