Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy mời của Công an thị xã Duy Tiên về tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân về thủ tục hành chính và gi...

Thông tin cần biết  
Giấy mời của Công an thị xã Duy Tiên về tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, những năm qua, Công an thị xã Duy Tiên đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ và giải quyết công việc. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.


 
 


1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 07/7/2023 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường lớn Công an thị xã Duy Tiên

(Số 28 đường Lý Nhân Tông, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

2. Nội dung đối thoại:

Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc chức năng của lực lượng Công an thị xã như: Cấp căn cước công dân; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; đăng ký xe mô tô, xe máy điện,... Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

2.1. Về thủ tục hành chính: Những thủ tục hành chính cần phải cải cách, đơn giản hóa trong giải quyết công việc có liên quan đến cơ quan, tổ chức và Nhân dân (thời gian, thành phần hồ sơ, chi phí thực hiện).

2.2. Về giải quyết thủ tục hành chính: Tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong giao tiếp, ứng xử và khi giải quyết công việc liên quan đến Nhân dân. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

2.3. Những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

2.4. Các kiến nghị, đề xuất của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an thị xã.

Lưu ý: Những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết tranh chấp không thuộc nội dung đối thoại trong Hội nghị này.

Trân trọng kính mời đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại./.
 


Công an thị xã Duy Tiên