Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giáo dục kỹ năng sống giúp trẻ ứng phó với tình huống nguy hiểm

Thông tin cần biết  
Giáo dục kỹ năng sống giúp trẻ ứng phó với tình huống nguy hiểm
Công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong học đường hiện nay và thời gian tới đối với ngành Giáo dục là một nhiệm vụ rất quan trọng.

 
Giáo dục kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khi có cháy nổ xảy ra - một kỹ năng vô cùng quan trọng và hữu ích

Theo VTV.vn/hanamtv.vn

Vtv.vn/hanamtv.vn