Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình ông Tống Anh Cương, tổ dân phố số 3, phường Hòa Mạc ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 t...

Thông tin cần biết  
Gia đình ông Tống Anh Cương, tổ dân phố số 3, phường Hòa Mạc ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 thị xã

 

 
Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã tiếp nhận ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 thị xã từ gia đình ông Tống Anh Cương, tổ dân phố số 3, phường Hòa Mạc trước sự chứng kiến của đồng chí Trương Quốc Việt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã và lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã
 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trương Quốc Việt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của ông Tống Anh Cương và gia đình ông đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 thị xã, mong muốn ông cùng gia đình tiếp tục chủ động thực hiện và tăng cường tuyên truyền cho người thân, làng xóm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tap cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ – mỗi xã, phường là một pháo đài chống dịch"./.Hoàng Hồng