Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ trên 99%

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ trên 99%
Theo báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban bầu cử thị xã, tính đến thời điểm sau khi kết thúc bỏ phiếu (19 giờ 00 phút) ngày 23/5 tổng số cử tri trên địa bàn thị xã đã đi bầu cử đạt trên 99%
 
 

Cử tri phường Yên Bắc tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để làm cơ sở bỏ lá phiếu thể hiện niềm tin của mình đặt vào các ứng cử viên

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt và hiệu quả cao của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp từ thị xã đến cơ sở thì cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã thành công tốt đẹp.

Ngày bầu cử diễn ra vào ngày chủ nhật nên tạo điều kiện cho cử tri hăng hái, phấn khởi đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và niềm tin rất lớn của cử tri và nhân dân trong thị xã đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Dư luận trong Nhân dân về cuộc bầu cử và những người ứng cử có chiều hướng tích cực, không có ý kiến gì xảy ra. Thông tin liên lạc giữa các bộ phận với các Ban bầu cử, Tổ bầu cử diễn ra thuận lợi; thông tin được cung cấp kịp thời đảm bảo chế độ báo cáo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử được đảm bảo. Không xảy ra vụ việc mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử được đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cấp trên./.

 

Hoàng Hồng