Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Thông tin cần biết  
Duy Tiên: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Chiều ngày 19/01/2022, thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Tới dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị
 

Năm 2021, phong trào thi đua yêu nước của thị xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật như: Giá trị sản xuất CN đạt 76.350 tỷ đồng, tăng 19,29% so với năm 2020; Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn do thị xã quản lý đạt 1.178,79 tỷ đồng, tăng 343,66% KH năm, tăng 159,47% so với năm 2020; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị; quan tâm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa; Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; Đời sống của nhân dân được nâng cao; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,51%, giảm 0,04% so với KH năm, giảm 0,23% so với năm 2020; …Cùng với đó, thị xã đã quan tâm sâu sát đến công tác khen thưởng, tập trung khen thưởng các đơn vị có quy mô nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác; các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đảm bảo tính chính xác cả về điều kiện và thành tích; các tập thể và cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của thị xã phát triển sâu rộng, bền vững....Với những thành tích đã đạt được, Nhân dân và cán bộ thị xã đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Nam và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 


Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và tặng hoa chúc mừng hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thị xã Duy Tiên đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo; tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ; tăng cường công tác quản lý ngân sách trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm phát triển văn hoá, giáo dục, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giữ vững an ninh trật tự, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội;... Cùng với đó, cần tiếp tục phát hiện, nhân rộng và biểu dương kịp thời các điển hình trong các phong trào thi đua, đảm bảo thi đua có trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất.


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã phát động phong trào thi đua năm 2022

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã năm 2022, đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã phát động phong trào thi đua năm 2022 với 5 nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất". Hưởng ứng sâu rộng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" gắn với phương châm hành động năm 2022 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025), phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 đã đề ra; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "Vừa phòng chống dịch Covid -19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phong trào thi đua cần tập trung hướng về cơ sở và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, phù hợp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, phát huy tính nêu gương giáo dục để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước....

 
Trưởng các khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2022


Các đồng chí lãnh đạo thị xã Duy Tiên tặng hoa chúc mừng Trưởng các khối thi đua

Hội nghị đã công bố Quyết định công nhận Trưởng khối, Phó trưởng khối thi đua năm 2022. Để phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có ý nghĩa thiết thực, đại diện các khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2022. 
 Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2022 và công tác phòng chống dịch Covid-19 được các cấp khen thưởng

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2022 và công tác phòng chống dịch Covid-19 đã vinh dự được nhận các cấp khen thưởng./.

 

Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy