Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Thông báo kết quả vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính đến ngày 15/7/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên: Thông báo kết quả vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính đến ngày 15/7/2021
Ngày 19/7/2021, UBND thị xã ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về Kết quả vận động ủng hộ quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Tiên năm 2021


 Tính đến ngày 15/7/2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Duy Tiên đã tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" thị xã Duy Tiên năm 2021 với số tiền 60.683.000 đồng. Kết quả cụ thể như sau:

 

NHỮNG ĐƠN VỊ ĐÃ ỦNG HỘ “QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" 

STTĐơn vịSố tiền nộp(đ)Ngày nộp
1Phòng Tài Nguyên và MT thị xã            1,000,00016/06/2021
2Thanh tra thị xã               300,00017/06/2021
3Ban Quản lý dự án thị xã               500,00017/06/2021
4Ngân hàng chính sách xã hội thị xã               550,00018/06/2021
5Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã               200,00018/06/2021
6Phòng Lao động - TB&XH thị xã            1,000,00021/06/2021
7Phòng Tư pháp thị xã               300,00021/06/2021
8Chi cục thống kê thị xã               200,00021/06/2021
9Trường THCS Tiên Sơn            2,475,00021/06/2021
10Trường Tiểu học Tiên Yên            1,554,00022/06/2021
11Phòng Nội vụ thị xã            1,000,00024/06/2021
12Trường Tiểu học Yên Nam            1,757,00024/06/2021
13Hội CCB thị xã               300,00028/06/2021
14Phòng Kinh tế thị xã               500,00028/06/2021
15UB MTTQ thị xã               300,00028/06/2021
16Hội Chữ thập đỏ thị xã               200,00029/06/2021
17Văn phòng Thị ủy Duy Tiên            5,630,00029/06/2021
18Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến            2,879,00029/06/2021
19Trường Tiểu học Hòa Mạc               580,00030/06/2021
20Trường Mầm non Hòa Mạc               820,00030/06/2021
21Phòng GD&ĐT thị xã               500,00030/06/2021
22Viện kiểm sát nhân dân thị xã            1,000,00030/06/2021
23Trung tâm phát triển quỹ đất               640,00002/07/2021
24Bảo hiểm thị xã Duy Tiên            1,140,00002/07/2021
25Phòng Văn hóa và Thông tin               300,00002/07/2021
26Liên đoàn lao động thị xã               300,00006/07/2021
27Trường Mầm non Tiên Nội            1,295,00006/07/2021
28Hội Nông dân thị xã               300,00007/07/2021
29Trường Tiểu học Trác Văn            1,892,00007/07/2021
30Trường Tiểu học A Châu Giang            1,350,00008/07/2021
31Trường Tiểu học Mộc Bắc            1,287,00008/07/2021
32Trường Mầm non Mộc Bắc            1,500,00012/07/2021
33Trường Mầm non Yên Nam               640,00012/07/2021
34Trường Mầm non Mộc Nam               760,00012/07/2021
35Văn phòng HĐND và UBND            2,790,00012/07/2021
36Trường Tiểu học B Châu Giang            2,064,00012/07/2021
37Trường THCS Châu Giang            2,189,00012/07/2021
38Trường Mầm non Mộc Nam               927,00013/07/2021
39Trường THCS Duy Minh            1,660,00014/07/2021
40Trường Tiểu học Hoàng Đông            3,020,00014/07/2021
41Trường THCS Mộc Bắc            1,003,00014/07/2021
42Trường THCS Yên Nam            1,600,00014/07/2021
43Trường Mầm non Chuyên Ngoại               820,00014/07/2021
44Trường Tiểu học Duy Hải            1,950,00014/07/2021
45Trường THCS Yên Bắc            1,753,00014/07/2021
46Trường Tiểu học Bạch Thượng            1,676,00015/07/2021
47Trường Tiểu học Chuyên Ngoại            1,892,00015/07/2021
48Trường Tiểu học và THCS Tiên Ngoại            2,390,00015/07/2021
 Tổng cộng60.683.000 

 (Bằng chữSáu mươi triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn)


Để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến xương máu và một phần thân thể của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục, khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn thị xã tiếp tục vận động cán bộ, công chức và người lao động tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa " năm 2021.

Mọi sự ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa " xin gửi vào tài khoản số 3761.0.900.2740.91011 Ban quản lý quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa" thị xã Duy Tiên tại Kho bạc Nhà nước thị xã Duy Tiên).

Ủy ban nhân thị xã Duy Tiên trân trọng thông báo ./.