Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Thảo luận và bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh Hà Nam xét công nhận xã Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nă...

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Duy Tiên: Thảo luận và bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh Hà Nam xét công nhận xã Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Sáng ngày 30/10/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thảo luận và bỏ phiếu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo hội nghị; đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM thị xã chủ trì hội nghị


Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã theo Quyết định số 2004-QĐ/TU ngày 12/3/2020 của Thị ủy Duy Tiên; Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã

 
Các đại biểu dự hội nghị


 Đ/c Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM thị xã chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo phòng kinh tế thị xã báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho xã Mộc Bắc . Theo đó, hồ sơ xã Mộc Bắc gửi về Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thị xã Duy Tiên bảo đảm đầy đủ theo quy định. Xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014 và được thị xã chọn và chỉ đạo xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu năm 2020. Tính đến thời điểm thẩm tra, Mộc Bắc đạt chuẩn 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với đó là tổng hợp ý kiến nhất trí của các xã, phường và nhân dân thông qua hình thức trực tiếp bằng văn bản, thông qua Đài Truyền Thanh và Trang Thông tin điện tử của thị xã

 
Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2020 đối với xã Mộc Bắc

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ủy ban MTTQ thị xã báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và qua tổng hợp cho thấy cơ bản người dân trên địa bàn xã đều hài lòng về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của Mộc Bắc, chỉ còn một số chỉ tiêu cần khắc phục trong thời gian tới như hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư, tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn…

 
Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu ý kiến, đồng thời giao Văn phòng Điều phối của thị xã hoàn thiện hồ sơ mang tính khoa học, logic, chặt chẽ; đối với các xã còn lại tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM để phấn đấu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch
Các đại biểu biểu quyết thông qua biên bản đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Sau đó, 100% đại biểu đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020./.

 

 

 

 


Ánh Tuyết – Hoàng Hồng