Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV
Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong toàn đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương của Duy Tiên hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra.


 Duy Tiên tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV
Thường trực Thị ủy Duy Tiên khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo gương Bác giai đoạn 2016 - 2021.

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh; xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III..Đảng bộ thị xã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Cùng với quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là người đứng đầu cấp ủy, TCĐ. Mặt khác, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

6 tháng đầu năm 2021, Thị ủy Duy Tiên đã thảo luận, ban hành 4 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển đô thị Duy Tiên đến năm 2030; 2 đề án về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới và đề án về luân chuyển cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025… 

Xác định thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) chính là một trong những giải pháp để triển khai, thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết đại hội đề ra. Do vậy, các cấp ủy của Duy Tiên luôn coi trọng, tăng cường công tác KTGS chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đồng chí Phan Công Hãnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Thượng cho biết: “Xác định công tác KTGS đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chính vì vậy, mặc dù tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 song 6 tháng đầu năm Đảng ủy phường vẫn tiến hành 2 cuộc kiểm tra và giám sát ở 4 chi bộ. Qua đó, kịp thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, đưa ra phương hướng khắc phục trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tại địa phương". 

Được biết, 6 tháng đầu năm 2021, BTV Thị ủy và cấp ủy cơ sở của Duy Tiên đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra 27 TCĐ, 14 đảng viên; 14 cuộc giám sát 58 TCĐ, 4 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và cơ sở đã kiểm tra 8 cuộc đối với 24 TCĐ về nhiệm vụ KTGS; 7 cuộc đối với 19 TCĐ về thi hành kỷ luật trong Đảng…, 8 cuộc giám sát chuyên đề đối với 24 TCĐ, 22 đảng viên. Thi hành kỷ luật 15 đồng chí với các hình thức, trong đó khai trừ Đảng 3 đồng chí…

Cùng với chú trọng công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy của Duy Tiên tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng thị xã Duy Tiên “Xanh - Thông minh - Thân thiện - An toàn"; tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bảo đảm thân thiện với môi trường, duy trì và phát triển các làng nghề, làng có nghề gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tập trung giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; chú trọng phát triển văn hóa- xã hội, nhất là công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự. 

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, nhằm góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Đảng ủy Công an thị xã chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, tham mưu với Thị ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội; triển khai 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động phối hợp với ngành y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động rà soát, truy vết thần tốc 46 trường hợp F1, 422 trường hợp F2 và các trường hợp đi, đến từ các vùng dịch, từ nước ngoài nhập cảnh về địa phương… Bảo đảm công tác an ninh, an toàn góp phần thu hút đầu tư, giúp các địa phương trong huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép" kinh tế giữ ổn định, có bước phát triển và ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Các chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt trên 50% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng trưởng rất cao, đạt gần 300% kế hoạch năm. Thị xã không để dịch bệnh bùng phát trong các khu công nghiệp… Đây là những kết quả bước đầu, tạo nền tảng giúp Duy Tiên hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.


Nguồn tin: Baohanam.com.vn 


baohanam.com.vn