Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Thông tin cần biết  
Duy Tiên tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
Với tinh thần tập trung, sâu sát, phân công trách nhiệm, công việc rõ ràng, cụ thể, phù hợp, sau hơn 1 tháng triển khai, cấp ủy các cấp ở Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2025 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, phát huy tinh thần “dân chủ, kỷ cương, đoàn kết”, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.
 

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở mỗi địa bàn cơ sở. Để tổ chức thành công đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Duy Tiên đã xây dựng, ban hành, triển khai sớm kế hoạch chỉ đạo thực hiện, trong đó yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách đầu mối đảng bộ phường, xã trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tham dự đại hội. Cùng với đó, để thống nhất trong triển khai thực hiện, BTV Thị ủy Duy Tiên tổ chức quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, BTV Thị ủy; yêu cầu thường trực các đảng ủy cơ sở quán triệt nghiêm túc, sâu sắc đến các chi bộ trực thuộc.

Để công tác tổ chức đại hội của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung theo quy định, BTV Thị ủy Duy Tiên chỉ đạo tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm, đồng thời giao Ban Tổ chức Thị ủy trực tiếp phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình chuẩn bị, tiến hành. Sau đại hội điểm rút kinh nghiệm chung cho toàn Đảng bộ thị xã, BTV Thị ủy chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chọn từ 1 đến 2 chi bộ tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở, bảo đảm sự đồng bộ, bài bản, chặt chẽ trong từng khâu, từng bước công tác chuẩn bị và tổ chức.

Chi bộ Tổ dân phố Ngô Tân được Đảng ủy phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn đảng bộ. Hệ thống văn kiện đại hội được ban chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định. Đại hội chi bộ thực hiện hai nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết quả thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban chi ủy nhiệm kỳ qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đại hội đã bầu 3 đồng chí đảng viên tiêu biểu tham gia ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng thời, biểu thị quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội, nhất là một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2025: phấn đấu kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới; lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hằng năm chi bộ được công nhận tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đồng chí Trần Thị Huyền, Bí thư Đảng ủy phường Tiên Nội, quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy phường đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ chi ủy 11 chi bộ trực thuộc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo toàn bộ hệ thống văn kiện; đồng thời, xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy định, báo cáo thường trực đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp trước khi trình đại hội xem xét, quyết định. Theo đó, báo cáo chính trị tại đại hội phải bảo đảm yêu cầu đánh giá thực chất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong suốt nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đến trung tuần tháng 1/2023, 11/11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tiên Nội đã hoàn thành tổ chức đại hội. Các chi bộ đã bầu ra ban chi ủy, bí thư chi bộ bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu đúng như định hướng; xây dựng nghị quyết chi bộ với nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện gần sát điều kiện thực tế địa phương.

Duy Tiên tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
Đảng viên Chi bộ thôn Đọi Nhì, Đảng bộ xã Tiên Sơn biểu quyết thông qua nghị quyết  Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

Chi bộ thôn Đọi Nhì, Đảng bộ xã Tiên Sơn nhiệm kỳ qua là đơn vị luôn được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới; các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm xác định trong nghị quyết đại hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2025, chi bộ đã bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ là những đảng viên tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, uy tín nhằm phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Phấn khởi trước kết quả đại hội chi bộ, đồng chí Mai Sinh, đảng viên 63 năm tuổi Đảng thuộc Chi bộ thôn Đọi Nhì cho biết: “Tôi nhận thấy công tác tổ chức đại hội chi bộ có sự chuẩn bị rất bài bản, cẩn trọng, chu đáo chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến các điều kiện tổ chức đại hội. Đại diện BTV Thị ủy Duy Tiên trực tiếp về chỉ đạo, hướng dẫn, tham dự đại hội. Trong quá trình tổ chức đại hội, chi bộ đã đánh giá thực chất kết quả đạt được, những ưu điểm, thế mạnh cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đại hội đã bầu các đồng chí tham gia ban chi ủy khóa mới là những đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình, có uy tín. Tôi tin tưởng nhiệm kỳ tới chi bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và kết quả đã đạt được, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”. 

Theo đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên, Đảng bộ thị xã Duy Tiên có 228 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Để bảo đảm tổ chức thành công đại hội các chi bộ, BTV Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội, từ đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, chu đáo công tác chuẩn bị theo đúng quy trình. Qua theo dõi, đánh giá cho thấy công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, bài bản, chặt chẽ. Thời gian tổ chức đại hội bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra. Đại hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác chuẩn bị nhân sự được các chi bộ thực hiện đúng quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Nhân sự chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư khóa mới đúng dự kiến, cơ cấu, độ tuổi…

Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2023- 2025 ở Đảng bộ Duy Tiên sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng các cấp. Đồng thời, củng cố, nhân lên niềm tin và tạo động lực tích cực để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Duy Tiên thêm quyết tâm nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 Nguyễn Hằng/Baohanam.com.vn


baohanam.com.vn